ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJELERİNDE EMO ÜYELERİNE YETKİ

0
91 views

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) çalışmaları sonucunda, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendislerinin hibrit ve elektrikli araçların dönüşüm ve imalat projelerinin elektrik ile ilgili kısımları için yetkili teknik sorumlu olarak görev yapmalarını düzenleyen yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Yönetmelikle karayolunda seyredecek araçlar için uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ek olarak uygulanacak hükümler belirlendi. Yönetmeliğin 4. Maddesi`nde diğer tanımlarla birlikte “Teknik eleman” tanımına şöyle yer verildi:

 “Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan, üniversitelerin makina, otomotiv, imalat, mekatronik, uçak, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya tarım makinaları dalında mühendislik eğitimi veren bölümlerinden/programlarından birinde yükseköğrenimini tamamlamış kişiyi.”

Yönetmeliğe göre, araç imalat, tadilat veya montaj yapan kişi veya kuruluşlar en az bir sözleşmeli veya kadrolu teknik eleman istihdam etmek zorunda olacak. EMO`ya bağlı mühendislik disiplinlerinden elektrik, elektronik, elektrik-elektronik mühendisleri de yönetmelik kapsamında teknik eleman olarak tanımlanırken, görev ve yetkilerine ilişkin ise “AİTM onayı sırasında izlenecek işlemler” başlıklı 7. Madde kapsamında şu ifadelere yer verildi: 

“d) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedler için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv, imalat, uçak veya mekatronik dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv veya tarım makinaları dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Hibrit ve elektrikli araçların projelerinde ilave olarak, projenin ilgili kısımları için elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi olan yetkili teknik sorumlu imzası da aranır.”

Yönetmeliğin ilgili hükümleri 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Motorlu araçların elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştürülmesinde uygulanacak hükümler yönetmeliğin ek 4 ve 6. maddelerinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Bakanlık tarafından ayrıca yetkili teknik sorumluların görev, yükümlülükleri ve sertifikalandırılmasına ilişkin de bir tebliğ yayımlandı.

Kaynak: EMO