Ankara’nın Elektrik Sorunu – 1977

0
25 views

Yayını indirmek için tıklayınız

Ankara ülkemizin ikinci kalabalık kentidir. Başkentin elektrik ve diğer sorunları Türkiye‘nin çarpık kapitalist sisteminden kaynaklanmaktadır. Ankara‘nın özel koşulları bu sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Ankara‘yı ve diğer bütün yerleşmeleri yaşanabilir bir şekle sokmak için mücadele etmek tüm ilericilerin görevlerinden biridir.

Kentin Tarihçesi

Ankara‘nın elektrik sorunlarının bir bütünsellik içinde incelenmesi, ancak kentin tarihi süreç içindeki gelişiminin de konu içinde yer alması ile açıklık kazanacaktır. Bu yüzden kentin kısa bir tarihçesine yer ‘ vermek gerekmektedir. 19. yüzyıl ortalarına kadar Ankara‘nın nüfusu çeşitli kaynaklarda 20-50 bin arasında gösterilmiştir. Osmanlıların ilk devirlerinde ana bağlantı yolu üzerinde olması hem de tiftik üretimi dolayısıyla Ankara bir üretim ve transit ticaret merkezi durumundadır.